Tuesday, October 19, 2021

‘Destê Homayî’

Vatişê verînan o, “Wa destê Homayî paştîya to de bo”. Wexto joy qeybî joy bînî başîke waştêne ana vatêne. Zehfê cê zî dadiyan qewbî tutanê xo vatêne “Wa destê Homayî paştîya to de bo.”

Tutekê bibî, cayke dûr de, babî feqîr, keyede nizdê dûzîneyke tutî. Ê ma zî zehfê keyan de endêke tutî bîbî.

Wexto o hema qickek bî, şahîyê rojbîyayîşê cê de goge (tope) zey dîyarî ci rê hamî. La ê tutanê ma qe gogey cînan çinêbî. Tutanê ma naylonî yan zî potî kerdêne têmîyan, ê kerdê gilor û pê goge kay kerdêne.

Ê baş goge ramitêne. Wexto goge kewt verê lingey cê zewgir lingewa bizeleqîyo te ra nêbîne û ana ramitêne. Zehfê tutê ma zî bîbî goge zehf weş ramitêne.

Goge de asîst muhîm o. Ê baş asîstî kerdê. Ez rehet eşkena vacî ke zehf tutê ma zî bibî baş asîstî kerdêne. La siûdê înan çinêbî.

Yê rêzey yewîn de Armanda Diego Maradona wo, yê dimara yenê zî tutê kurdan.

Erê babê ê feqîr bî, la welato ke wayîr ro ci veciyo bîbî. Yê tutanê ma jo ke wayîr ro înan veciyo çinêbî û enka zî çinîyê.

Her dadî tutê xo ra vatê “Wa destê Homayî paştîya to de bo” la ti wextî destê Homayî zey alîkarî nîyame paştîya tutanê ma û nêgirot. La yê Maradona destê Homayî hame û pê kupa da qezenckerdişî.

Erê Diego Armando Maradona roja 25.11.2020’an de qelbê cê reya peyîna da pero û vindert. Hendî Maradona ene dinya de nîyo. Maradona şî. A Maradonayo ke lehengê tutanê ma, lehengê zehfê tutan bî. A Maradonayo ke qic, pîl, her kesî bi kêf ro maçanê cê temaşe kerdêne.

Serra 1986’an de Turnuvaya Kupaya Dinya dewam kena. Arjantîn çarîk fînal de Îngilistanî reyde kay keno. Maradona bi formaya xo ya 10 nimray kaydewo. Kaykerdoxê Arjantînî asîst keno, Maradona çildano û bi serey xo dano goge ro û beno gole. Erê ma vanê qey bi sere dawo pero la a çaxî destê xo zî kerdo berd û bi dest dawo pero. Helbet tay îtîrazî benê la jo baş fam nêkeno, hakemî zî baş nêvînawo û gole serê namey Arjantînî de yena qeydkerdişî. Zehf dimara re serê mesela de yeno xeberdayîş, vatişê “Destê Homayî” vecêno meydan û a gole zî zey goley bi “Destê Homayî” kuna mîyanê tarîxe.

A maçe de çîkew bîn zî beno: Maradona natê xêze, hetê sehay xo de wo. Goge resena ci û ew vaz dano, dewrê 60 metre vaz dano, 7-8 kaykerdoxan derbas keno û golêk bîne erzeno. Bi ene gole Arjantîn bi 2-1 paştîya Îngilistanî nano erd wa û dima ra nîm fînal û fînal. Arjantîn maçey fînalî de bi 3-2 zorê Almanyaya Rojavanî beno û Kupaya Dinya gêno. Maradona ke a serrî super kay kerd bî, golê eştîbî Xelata Goga Zêrîne girot û serey 2002an de FIFA a goley Maradona ke 60 metre goge ramitebî û gole eştebî “Zey Goley Seserre” qebûl kerde.

Heta Maradona dest bi kokaîn nêkerd her destê “Destê Homeyî” paştîya ê de bî. Belkî rojêk Destê Homayî serê paştîya tutanê ma de bo zî.

Ma Maradonayo ke zewqê goge da tutan, pîlan û heme temenî de însanan, oxir kerd… Cayê şî zî wa Destê Homayî paştîya ê de bo.

‘Destê Homayî’

Vatişê verînan o, “Wa destê Homayî paştîya to de bo”. Wexto joy qeybî joy bînî başîke waştêne ana vatêne. Zehfê cê zî dadiyan qewbî tutanê xo vatêne “Wa destê Homayî paştîya to de bo.”

Tutekê bibî, cayke dûr de, babî feqîr, keyede nizdê dûzîneyke tutî. Ê ma zî zehfê keyan de endêke tutî bîbî.

Wexto o hema qickek bî, şahîyê rojbîyayîşê cê de goge (tope) zey dîyarî ci rê hamî. La ê tutanê ma qe gogey cînan çinêbî. Tutanê ma naylonî yan zî potî kerdêne têmîyan, ê kerdê gilor û pê goge kay kerdêne.

Ê baş goge ramitêne. Wexto goge kewt verê lingey cê zewgir lingewa bizeleqîyo te ra nêbîne û ana ramitêne. Zehfê tutê ma zî bîbî goge zehf weş ramitêne.

Goge de asîst muhîm o. Ê baş asîstî kerdê. Ez rehet eşkena vacî ke zehf tutê ma zî bibî baş asîstî kerdêne. La siûdê înan çinêbî.

Yê rêzey yewîn de Armanda Diego Maradona wo, yê dimara yenê zî tutê kurdan.

Erê babê ê feqîr bî, la welato ke wayîr ro ci veciyo bîbî. Yê tutanê ma jo ke wayîr ro înan veciyo çinêbî û enka zî çinîyê.

Her dadî tutê xo ra vatê “Wa destê Homayî paştîya to de bo” la ti wextî destê Homayî zey alîkarî nîyame paştîya tutanê ma û nêgirot. La yê Maradona destê Homayî hame û pê kupa da qezenckerdişî.

Erê Diego Armando Maradona roja 25.11.2020’an de qelbê cê reya peyîna da pero û vindert. Hendî Maradona ene dinya de nîyo. Maradona şî. A Maradonayo ke lehengê tutanê ma, lehengê zehfê tutan bî. A Maradonayo ke qic, pîl, her kesî bi kêf ro maçanê cê temaşe kerdêne.

Serra 1986’an de Turnuvaya Kupaya Dinya dewam kena. Arjantîn çarîk fînal de Îngilistanî reyde kay keno. Maradona bi formaya xo ya 10 nimray kaydewo. Kaykerdoxê Arjantînî asîst keno, Maradona çildano û bi serey xo dano goge ro û beno gole. Erê ma vanê qey bi sere dawo pero la a çaxî destê xo zî kerdo berd û bi dest dawo pero. Helbet tay îtîrazî benê la jo baş fam nêkeno, hakemî zî baş nêvînawo û gole serê namey Arjantînî de yena qeydkerdişî. Zehf dimara re serê mesela de yeno xeberdayîş, vatişê “Destê Homayî” vecêno meydan û a gole zî zey goley bi “Destê Homayî” kuna mîyanê tarîxe.

A maçe de çîkew bîn zî beno: Maradona natê xêze, hetê sehay xo de wo. Goge resena ci û ew vaz dano, dewrê 60 metre vaz dano, 7-8 kaykerdoxan derbas keno û golêk bîne erzeno. Bi ene gole Arjantîn bi 2-1 paştîya Îngilistanî nano erd wa û dima ra nîm fînal û fînal. Arjantîn maçey fînalî de bi 3-2 zorê Almanyaya Rojavanî beno û Kupaya Dinya gêno. Maradona ke a serrî super kay kerd bî, golê eştîbî Xelata Goga Zêrîne girot û serey 2002an de FIFA a goley Maradona ke 60 metre goge ramitebî û gole eştebî “Zey Goley Seserre” qebûl kerde.

Heta Maradona dest bi kokaîn nêkerd her destê “Destê Homeyî” paştîya ê de bî. Belkî rojêk Destê Homayî serê paştîya tutanê ma de bo zî.

Ma Maradonayo ke zewqê goge da tutan, pîlan û heme temenî de însanan, oxir kerd… Cayê şî zî wa Destê Homayî paştîya ê de bo.