Sunday, December 5, 2021

Rojava û Başûr butçeyke senîne viraşte?

Ene mesela çiya ra vecîya? Butçeya Almanya ene mesela arde mi vîr.

Di serey 2019’inan de butçeya Almanya 13 mîlyar dolarî zêde vecîya. Welatê zey Tirkîya her sere butçeya cînan nêresena pêser, zirar kenê û her sere deynê înan benê zehf î. La ê Almanya par butçe zêde vecîyawa. Mebûsanê înan aşma (menga) şî hamey têhet, nîqaş kerdê ke ka enî peranê zêdeyan çîya û senî xerc bikerê?

Dinya de vatişê ke est o, “Welotê ke bê mecbûrê teberî bibê, bi derfetanê xo, jiyaney xo dewam kenê.”

Ger welatêke de roj, aw û erdê ramitişî bibo, merdimê ê welatî zî bizanê û biwazê bixebetîyê pêdivî ê welatî bi teberî nêmaneno. Ew welat anekî eşkeno serê lingan de bimano. Yê kurdan aw, erd û roj est o.

Di se serey 21’yinan de çîna zî ro enîyan bîyo zêde: Gere melzemey to yê şerî zî bibê.

Almanya par butçeya xo baş viraşte û bi ser de perey kerdî zêdey.

Gelo kurdan ene mesela de se kerd?

Di parçey kurdan estê wirdî zî ‘xweser’ê. Jo tera Başûr o. Ewca serey 1992’yinan ra ‘xweser’ o. Jo bîn zî Rojava wo. Her çiqa bi fermî hetê dinya ra hema niyamew naskerdişî zî mîyanê xo de ‘xweser’ o.

Pers eno wo:

Başûr de, Rojava de butçey parî çaway bî?

Yînan petrolo rot ra çiqa perey girotî?

Yînan çiqas çî ramitî, çi feyde enî karî ra girot?

Weko bîn çi rot, çi girot?

Çiqa perey xerc kerdî?

Çiqa şî, çiqa dest de mendî?

Yînan butçeya 2020’inan senîn viraşte? Viraşte ya nê?

Di mîyanê ene buçte de çiqa pere qeybî çekan, çiqa qeybî perwerdehî, tenduristî kerdî bare?

Destê ma de agahî zelalî çinîyê. Çiqa hewce keno her kes bizano yan nêzano ez nêzana, la hewce keno merdimê ê parçeyan de nişenê ro, xebate û jiyaney xo dewam kenê bi heme malûmatan/agahîyan bizanê.

Ma reyna bîyarê vîr: Welatê ke xo bi xo eşkenê debarey xo bikerê…

Ger wirdî parçey ma goş bişanê ene joy û beşkê xo bi xo debarey xo bikerê go demo kilm de beşkê serê linganê xo de vinderê. Egir nê, her tebera çîyan bigirî, her paştey xo bidê teber go nê beşkê butçeya xo bivarê, nê beşkê weş serê lingan de bimanê. Nimûney dinya zehfê û ma zî eşkenê dinya ra xo rê nimûnan bigîrê.

Naveroka berêBerxwedan ziman e!
Naveroka ya piştî vêZiman û şêwaza dilsojên kurdî

Rojava û Başûr butçeyke senîne viraşte?

Ene mesela çiya ra vecîya? Butçeya Almanya ene mesela arde mi vîr.

Di serey 2019’inan de butçeya Almanya 13 mîlyar dolarî zêde vecîya. Welatê zey Tirkîya her sere butçeya cînan nêresena pêser, zirar kenê û her sere deynê înan benê zehf î. La ê Almanya par butçe zêde vecîyawa. Mebûsanê înan aşma (menga) şî hamey têhet, nîqaş kerdê ke ka enî peranê zêdeyan çîya û senî xerc bikerê?

Dinya de vatişê ke est o, “Welotê ke bê mecbûrê teberî bibê, bi derfetanê xo, jiyaney xo dewam kenê.”

Ger welatêke de roj, aw û erdê ramitişî bibo, merdimê ê welatî zî bizanê û biwazê bixebetîyê pêdivî ê welatî bi teberî nêmaneno. Ew welat anekî eşkeno serê lingan de bimano. Yê kurdan aw, erd û roj est o.

Di se serey 21’yinan de çîna zî ro enîyan bîyo zêde: Gere melzemey to yê şerî zî bibê.

Almanya par butçeya xo baş viraşte û bi ser de perey kerdî zêdey.

Gelo kurdan ene mesela de se kerd?

Di parçey kurdan estê wirdî zî ‘xweser’ê. Jo tera Başûr o. Ewca serey 1992’yinan ra ‘xweser’ o. Jo bîn zî Rojava wo. Her çiqa bi fermî hetê dinya ra hema niyamew naskerdişî zî mîyanê xo de ‘xweser’ o.

Pers eno wo:

Başûr de, Rojava de butçey parî çaway bî?

Yînan petrolo rot ra çiqa perey girotî?

Yînan çiqas çî ramitî, çi feyde enî karî ra girot?

Weko bîn çi rot, çi girot?

Çiqa perey xerc kerdî?

Çiqa şî, çiqa dest de mendî?

Yînan butçeya 2020’inan senîn viraşte? Viraşte ya nê?

Di mîyanê ene buçte de çiqa pere qeybî çekan, çiqa qeybî perwerdehî, tenduristî kerdî bare?

Destê ma de agahî zelalî çinîyê. Çiqa hewce keno her kes bizano yan nêzano ez nêzana, la hewce keno merdimê ê parçeyan de nişenê ro, xebate û jiyaney xo dewam kenê bi heme malûmatan/agahîyan bizanê.

Ma reyna bîyarê vîr: Welatê ke xo bi xo eşkenê debarey xo bikerê…

Ger wirdî parçey ma goş bişanê ene joy û beşkê xo bi xo debarey xo bikerê go demo kilm de beşkê serê linganê xo de vinderê. Egir nê, her tebera çîyan bigirî, her paştey xo bidê teber go nê beşkê butçeya xo bivarê, nê beşkê weş serê lingan de bimanê. Nimûney dinya zehfê û ma zî eşkenê dinya ra xo rê nimûnan bigîrê.