Sunday, December 5, 2021

“X”

Numan Kurtuluşî vat; “Wexto ez vînena birayêk mi bi kurdî xeberî dano ez vana ‘Ya Rebî ti pîl ê’ û girêdayîşê mi ê qeybî Homayî xurtir beno.”
Wexto ke kurdêke enî rêzikan biwano go vajo: “Eno merdim çiqas merdimêke bi qîmet û qedirzan o. Homa ci ra razî.”

Partîya Numan Kurtuluşî eno 18 serrî yo hakimê Tirkîya ya. O zî cîgirê serokê ene partî yo. Hukmat di destê înan de yo, ê zagonan virazenê, heta cayke tesîr ro edalet û huqûqî zî kenê. Ma 20 serrî bidî kaleke, la ma bawnî di 5 serranê peyînan de kurdîya ke Kurtuluşî pesnê cay dawo senî ameya qedexekerdiş…
– Enstîtuya Kurdî ya Stenbolî tena xebata kurdî kerdêne. Ne sîyaset, nê zî çîyêk bîn. Bi zagono ke hukmatî vet ame girewtişî. (1)

– Komeleya Nuştoxanê Kurd zî bi eno awa ame girewtiş; xebata înan zî tena serê kurdî û nuştoxanê kurdan de bî.
– 9 melayê kurdî ke xutbe bi kurdî wend bî ameyî tepiştiş. Ê eştî hepis. (2)

– Meclîs de wexto ke mebûsêk kurd bi kurdî çîke vano zey “X” (ziwano ke nîno fehmkerdiş) yeno nuştişî.
– Meclîsê Tirkîya de di serra 2021’î de bi çar ziwanan, bi îngilîzî, fransizî, rusî û erebî sîmultane werger ame kerdiş, la kurdî çinî yo. (3)

– Rayedaranê dewlete kaya şano ay Navenda Çanda Mezopotamya bi nameyê “Bêrû” semedo bi kurdî bî Stenbol û Riha de qedexe kerd (4)

– Qayûmê ke înan şirawitî serê bajaranê kurdan heme tabelayê kurdî betal kerdî.
Hewce keno ma weko bîn nimûneyanê bînan biyarê ziwan ser? Nê. Enî nimûneyî bes ê.
Wexto Enstîtu ame girewtişî birêz Kurtuluşî va çîke? Nê. Wexto melayê kurdî semedê xutbeyê bi kurdî ameyî tepiştiş Kurtuluşî va; “Ya Rebî ti çi pîl ê, haniyo bi kurdî zî xutbe yeno wendişî” û va “gere ê nêrê tepiştiş, înan vera bidê”? Nê, nê va. Wexto Meclîsê Tirkîya de kurdî zey “X” ame nuştişî Kurtuluşo ke bi xo zî meclîs de yo dij vejîya, va; “Ana mekerê, no ziwanê way û birayanê mi yo”? Nê, nê va.

Wexto endêke çî biyê, neheqî virazîyawa merdimo ke rayedar bo û heta enka qet veng nêvetbo, ma go enka senî te ra bawer bikerê? Ene persê qeybî merdimanê bînan zî derbas bena.

Qey ma ehmeqê ma enî vatişanê ê ra û vatişanê merdimanê bînan ke verî ê zî mîyanê partîya destihilatdar de bî û enka partî viraştî ra bawer bikerê? Egir şima vanê; “erê ma ehmeq ê” çiman ser. Egir şima vanê; “nê wele ma zî bi aqil ê”, reyna çiman ser.
Baş o, çirê ew enka ana vano? Qey meseleya weçînayîşî bîya nizde? Belkî… Zeman go tewr baş çîyan bimojno ra.
1- https://diyarname.com/news.php?Idx=25203

“X”

Numan Kurtuluşî vat; “Wexto ez vînena birayêk mi bi kurdî xeberî dano ez vana ‘Ya Rebî ti pîl ê’ û girêdayîşê mi ê qeybî Homayî xurtir beno.”
Wexto ke kurdêke enî rêzikan biwano go vajo: “Eno merdim çiqas merdimêke bi qîmet û qedirzan o. Homa ci ra razî.”

Partîya Numan Kurtuluşî eno 18 serrî yo hakimê Tirkîya ya. O zî cîgirê serokê ene partî yo. Hukmat di destê înan de yo, ê zagonan virazenê, heta cayke tesîr ro edalet û huqûqî zî kenê. Ma 20 serrî bidî kaleke, la ma bawnî di 5 serranê peyînan de kurdîya ke Kurtuluşî pesnê cay dawo senî ameya qedexekerdiş…
– Enstîtuya Kurdî ya Stenbolî tena xebata kurdî kerdêne. Ne sîyaset, nê zî çîyêk bîn. Bi zagono ke hukmatî vet ame girewtişî. (1)

– Komeleya Nuştoxanê Kurd zî bi eno awa ame girewtiş; xebata înan zî tena serê kurdî û nuştoxanê kurdan de bî.
– 9 melayê kurdî ke xutbe bi kurdî wend bî ameyî tepiştiş. Ê eştî hepis. (2)

– Meclîs de wexto ke mebûsêk kurd bi kurdî çîke vano zey “X” (ziwano ke nîno fehmkerdiş) yeno nuştişî.
– Meclîsê Tirkîya de di serra 2021’î de bi çar ziwanan, bi îngilîzî, fransizî, rusî û erebî sîmultane werger ame kerdiş, la kurdî çinî yo. (3)

– Rayedaranê dewlete kaya şano ay Navenda Çanda Mezopotamya bi nameyê “Bêrû” semedo bi kurdî bî Stenbol û Riha de qedexe kerd (4)

– Qayûmê ke înan şirawitî serê bajaranê kurdan heme tabelayê kurdî betal kerdî.
Hewce keno ma weko bîn nimûneyanê bînan biyarê ziwan ser? Nê. Enî nimûneyî bes ê.
Wexto Enstîtu ame girewtişî birêz Kurtuluşî va çîke? Nê. Wexto melayê kurdî semedê xutbeyê bi kurdî ameyî tepiştiş Kurtuluşî va; “Ya Rebî ti çi pîl ê, haniyo bi kurdî zî xutbe yeno wendişî” û va “gere ê nêrê tepiştiş, înan vera bidê”? Nê, nê va. Wexto Meclîsê Tirkîya de kurdî zey “X” ame nuştişî Kurtuluşo ke bi xo zî meclîs de yo dij vejîya, va; “Ana mekerê, no ziwanê way û birayanê mi yo”? Nê, nê va.

Wexto endêke çî biyê, neheqî virazîyawa merdimo ke rayedar bo û heta enka qet veng nêvetbo, ma go enka senî te ra bawer bikerê? Ene persê qeybî merdimanê bînan zî derbas bena.

Qey ma ehmeqê ma enî vatişanê ê ra û vatişanê merdimanê bînan ke verî ê zî mîyanê partîya destihilatdar de bî û enka partî viraştî ra bawer bikerê? Egir şima vanê; “erê ma ehmeq ê” çiman ser. Egir şima vanê; “nê wele ma zî bi aqil ê”, reyna çiman ser.
Baş o, çirê ew enka ana vano? Qey meseleya weçînayîşî bîya nizde? Belkî… Zeman go tewr baş çîyan bimojno ra.
1- https://diyarname.com/news.php?Idx=25203