Sunday, September 19, 2021

‘Mi bikişê zî ez erdê xo canêverdena’

Herêma Karerî ya qezaya Azarpêrtî ya Çewlîgî de bi bahaneya ke keyeyê hemwelatîyan texrîbkerde yê dewlete pê zorî kena ke dewijan keyeyan ra veja û TOKÎyanê Azarpêrtî de cabikera.

Dewijan pare kerd ke dewlete destûr nêdana ê dewa xo de keyeyî virazê û keyeyê înan zixm ê. Erdlerzê parî ra dima Komîsyonê Tesbîtê Xesarî derheqê xeylêk keyeyan de raporê xesarî nuşt û waşt ke dewijî dewan ra vejîyê TOKÎyan de cabibê.

Dewa Pîrcanî ya Karerî ra Zelîha Başusta Pîrha ra qisey kerd û da zanayene ke a do qetî keyeyê xo war nêverda û nêşora.

Dayîke Zelîha vat: ”Pereyê ma çin o ke ma xo rê keyeyêkê neweyî bikerê. Ma keyeyê xo berê ça? Tîya erdê min o ez nêwena şora cayê bînî. Pêro keye û merdimê ma nê erdî de bîyî pîl. Gorê ma tîya de yê, kal û pîrê ma tîya de yê. Ma rê vanê ‘Bêrê Çewlîg de biciwîyê.’ Ma çîyê winasênî nêwazenê. Pereyê ma çin o ke ma şorê doktorî. Eke kepçe bêra tîya ez xo erzenê verê ci. Wa mi bikişê. Heq ney qebul nêkeno.” ÇEWLÎG 

‘Mi bikişê zî ez erdê xo canêverdena’

Herêma Karerî ya qezaya Azarpêrtî ya Çewlîgî de bi bahaneya ke keyeyê hemwelatîyan texrîbkerde yê dewlete pê zorî kena ke dewijan keyeyan ra veja û TOKÎyanê Azarpêrtî de cabikera.

Dewijan pare kerd ke dewlete destûr nêdana ê dewa xo de keyeyî virazê û keyeyê înan zixm ê. Erdlerzê parî ra dima Komîsyonê Tesbîtê Xesarî derheqê xeylêk keyeyan de raporê xesarî nuşt û waşt ke dewijî dewan ra vejîyê TOKÎyan de cabibê.

Dewa Pîrcanî ya Karerî ra Zelîha Başusta Pîrha ra qisey kerd û da zanayene ke a do qetî keyeyê xo war nêverda û nêşora.

Dayîke Zelîha vat: ”Pereyê ma çin o ke ma xo rê keyeyêkê neweyî bikerê. Ma keyeyê xo berê ça? Tîya erdê min o ez nêwena şora cayê bînî. Pêro keye û merdimê ma nê erdî de bîyî pîl. Gorê ma tîya de yê, kal û pîrê ma tîya de yê. Ma rê vanê ‘Bêrê Çewlîg de biciwîyê.’ Ma çîyê winasênî nêwazenê. Pereyê ma çin o ke ma şorê doktorî. Eke kepçe bêra tîya ez xo erzenê verê ci. Wa mi bikişê. Heq ney qebul nêkeno.” ÇEWLÎG