Thursday, September 16, 2021

Tiştanok (mamik)

Me dîsa ji we re çend tiştanok ango mamikên xweş amade kirine. Bi hêvî me ku bi dilê we be. Her wiha em dixwazin hûn ji kerema xwe tiştên li ba xwe binivîsin û ji me re rêkin da ku em wan jî biweşînin.

1- Tiştek min heye;

Çavilbûk
simbêlbirnêz

De bêjin ew çi ye?

2- Tiştek min heye;

Çaviya min a şûştî û veşûştî
Xatûnek tê de rûniştî

3- Tiştek heye;

Çavzero, simbêl belo
Ser dîwarê hembero


Ew çi ye?

Çavkanî: Mamikên Botanê
Berhevkar: Rênas Xendekî û Dildar Botî

Bersiv: 1-Kerûşk, kîvroşk, kêrguh 2- Dev 3- Kund

Tiştanok (mamik)

Me dîsa ji we re çend tiştanok ango mamikên xweş amade kirine. Bi hêvî me ku bi dilê we be. Her wiha em dixwazin hûn ji kerema xwe tiştên li ba xwe binivîsin û ji me re rêkin da ku em wan jî biweşînin.

1- Tiştek min heye;

Çavilbûk
simbêlbirnêz

De bêjin ew çi ye?

2- Tiştek min heye;

Çaviya min a şûştî û veşûştî
Xatûnek tê de rûniştî

3- Tiştek heye;

Çavzero, simbêl belo
Ser dîwarê hembero


Ew çi ye?

Çavkanî: Mamikên Botanê
Berhevkar: Rênas Xendekî û Dildar Botî

Bersiv: 1-Kerûşk, kîvroşk, kêrguh 2- Dev 3- Kund