Şemî, Nîsan 17, 2021

Erdogan nêeşkeno reforman virazo

Mehmet Şahîn

Erdogan merdimêko pragmatîst o. Menfîetê xo û menfîetê îqtîdarî serê heme çî de gêno. Mîyanê îqtîdarê xo yê 18 serran de tena hesabêk Erdoganî bibî. O hesab hesabê ez do senî îqtîdar de bimana û ez do senî emrê îqtîdarîya xo derg bikera. Qabê ke îqtîdarê xo vinî nêkero çîyo ke nêkero çinî yo. Coka sîyasetê Erdoganî sîyasetêk bi fetil û fêtî yo. Heme hîle û sextekarî, dek û dolabî sîyasetê Erdoganî de estê. Çîyo ke ewro bikero û ewro vajo, eşkeno roja bîn seba heminan înkar bikero û tam tersê vatişanê xo yê ewroyî vajo û bikero. Ey het mawitiş çinî yo. Bêrûmetî de sînor nêşinasneno.

Mutabaqatê Dolmabahçeye yo tarîxî ke qedera civakê kurd û civakê tirk eşkayêne bibedilno kerd qurbanê menfîetanê îqtîdarê xo yê qickekî. Eke mutabaqatê Dolmabahçe red nêkerdêne û dest bi şer nêkerdêne do Tirkîya nêkewtêne eno halê xirbeyî. Eke Erdogan îradeyê xo teslîmê Dewlet Bahçelî û Ergenekonîyan nêkerdêne do nêbîyêne hêsirê destê înan. La çi heyfo ke Erdogan menfîetê civakan, heme kerdî qurbanê îqtîdarê xo û îradeyê xo zî teslîmê înan kerd.

Bêguman sîyasetê Erdoganî ê pragmatîst tenê fetl û fêtan ra pêk nîno. Erdogan şikeno heme dost û hevalanê xo yew bi yew bikero qurbanê îqtîdarê xo. 70 dost û hevalê ke 18 serî verê joy Erdoganî reyde bî nika înan ra tenê 1-2 kesî verê Erdoganî de mendê. Heme kerdî qurbanê îqtîdarê xo.

Belê, 18 serran de Erdoganî qabê pawitiş û dewamkerdişê îqtîdarê xo zaf bedelî dayî, zaf hevalê xo kerdî qurban, zaf fetl û fêtî çarnayî. La wina aseno ke redkerdişê Mutabaqatê Dolmabahçe û şero topyekun o ke 5 serrîyo vera şarê kurdî de dewam keno, îqtîdarê Erdoganî do birijno û ver bi çinîbîyayîşî bero. Îqtîdarê Erdoganî hetê sîyasî û hetê aborîye ra do bin ro. Erdogan vîneno ke têkşîyayîşê xoverdayîşê kurdan mimkun nîyo û bi berzkerdişê nîjadperestî henî nêşikeno emrê îqtîdarê xo derg bikero. Coka qabê dergkerdişê emrê îqtîdarê xo kewto mîyanê tay hewldayîşanê bînan. Qabê dewleta Ewropa hetkarîya ey bikera bi lavelav hewar keno înan rê. La vengê ey nêşino joyî. Herkesî çim xo û goşê xo girewtî. Nêwazenê Erdoganî bivînê û vengê ey se bikerê. Qedir û qimetê cey nêmendo. Jo bawerîya xo pê nêano û pêroyê berî heme yew bi yewe serê çimê ci yenê girewtiş.

Erdogan neçar mend edalet û demokrasî biyaro xo vîrî û raynê hewarê xo biresno Ewropa û vajo; “Ma ameyoxê xo Ewropa de vînenê. Ma do ageyrê serê xeta edalet û demokrasîye.  Qabê xurtkerdişê edalet û demokrasî ma do reforman virazî û girêdayeyê pergalê şima ê kapitalîstî bimanî. Ma do qabê pawitişê sermayeyê şima reforman virazî û qanûnê taybetan bivecî û goreyê menfîetanê şima têbigeyrî…” Peyra wezîrê edaletî ke bi vengêk berz paştî da hewarê Erdoganî û fina ke edalet û huqûq wextê ey de nêamo qetilkerdiş, qalê çinêbîyayîşê huqûq û edaletî kerd. Veng da mahkemayan û vat; “Verdê wa edalet bêro ca, wazena wa qiyamet biwirzo wê”. No hewarê Erdogan û wezîrê edaletî A.Gulî qickek hêviyêk tay derûdoran dir viraşt. La kerd xo vîrî ke îradeyê Erdoganî henî destê ey de nîyo.

Seke ma vat, Erdogan qabê berdewamê îqtîdarê xo şikeno nişkêra verê siyasetê xo 180 dereceyan bizivirno. La ewro Erdogan sey verê bi tena serê xo nîyo û nişikeno sey her rayan biasanî verê sîyasetê xo bibedelno.  Şirîkê cey MHP û Ergenekonî yê nîjadperst û faşîstî estê û Erdogan mehkûmê înan o. Bêwaştekê înan nêşikeno gamêk bierzo. Şirîkê Erdoganî nêşikenê fenê Erdoganî verê sîyasetê 180 dereceyan bizivirnê û destûr nêdanê Erdoganî ke eno rihet siyasetê xo bibedelno û xetê înan ê nîjadperest, faşîst û qirker ra dûrî bikewo.

Bado ke 11 û 14 aşme de Erdoganî hewar kerd û qalê reformanê heq, huqûq, edalet û demokrasî kerd û wezîrê Edaletî 13 aşme de paştî da hewarê ey, têdima tay çîyê ke waştekê înan qirikê înan de verdayî virazîyayî. Bi ey kiryaran heme kesî fam kerd ke nê welatî de û wextê şirîkatîya Erdogan û Bahçelî de pêkamîyayişê reformanê huqûq, edalet û demokrasîye mimkun nîyo. Tenê xeyal o.

Eynî rojan de polîso qatil, ey ke roja Newroze de Amed de Kemal Kurkuto ciwan qetil kerdbî, berat kerd. Qabê şaredarê Stenbolî Ekrem Îmamoglu ropersayîş dest pêkerd, derbarê zelzeleyê Îzmîrî de xebardayîşê şardarê Îzmîrî Tunc Soyerî qedexe kerd. Hemwelatîyê ke kuçe de îqtîdarê Erdoganî rexne kerd girot eşt heps, serekê çeteyê mafya ke bi efûyê înan ê taybet ame veredayîş serekê partîya muxalîf a herî gird bi awayêko bêexlaq tehdît kerd û gefî ro ci wend û bi ser de şirîkê Erdoganî Bahçelî ro serekê çeteyî wayir veciya û o pawit. Ya herî muhîm seke Erdoganî rê vajê heke reformî viraziyê hewceyo bi qasê serê derzenî menfîetê kurdan di ê reforman de çinî bo û do qirkerdişê înan berdewam bikero û 20 aşme de 24 tera parêzerî qerarê girewtişê 101 kurdan da.

Bi ser de Bahçelî hewldayîşê reformî sey hewldayîşê fitneyî pênase kerd û hevalbendê Erdoganî ê tewr kehen û qedîmî ra yew Bulent Arinç zî fitnekar îlan kerd.

Şirîkê Erdoganî Bahçelî û Ergenekonîyan bi nê kiryaranê xo ey ra vat, hedê xo bizane, qet qalê reforman meke, ma destûr nêdanê ti sîyasetê xo bibedelnê û peymano ke mîyanê ma û to de yo bixerepnê. Heke ti peymanê mîyanê ma bixerepnê û sîyasetê ma ê nîjadperest û qirkerî ra dûrî bikewê û ma do peynî ro îqtîdarê to biyarî. No peyamê înan Erdogan zaf tersna. Erdogan neçar mend di rayan ra yew qebûl bikero. Ya do fek îqtîdarê xo ra verado û ya zî do fek reforman ra verado.

Erdoganî 22ê aşme de, qalkerdişê kongreyê partîya xo de qerarê xo eşkera kerd. Sey her rayan îqtîdarê xo esas girewt û reforman ra fek vera da û rapey gam eşt. Şirîkanê xo ra ozrê xo waşt û spasîyê înan kerd û vat qisur meewnê, şima ez şaş fam kerda. Reformî falan çîyêk winasî çinî yo, eke bibo nê qabê muxalîfanê ma yê zerî yê, tena mi waşt qabê ameyîşê pereyan û xapênayîşê Ewropa qalê reforman bikerî. Û vat, qet meraq mekerê ez nêverdena kurdî nefes bigerê, ez têkşîyayîşê xo yê Kobanê xo vîrî nêkena. S. Demîrtaşî vera nêdana, ez Gezî xo vîrî nêkana û O.Kavalayî vera nêdana. Erdogan endêk tersabî ke qabê ke verê zerîyê Bahçelî bido û ey şad bikero bi ser de dost û hevalê xo ê herî qedîm Bulent Arinç zî kerd qurban. Her helda enî bes nêkerdî 25ê aşme de Erdoganî xeta înkarî esas girewt û vat pirsgirêka kurd çinî ya. Yanî vat kurdî çinî yê.

Asîyeno ke şîyayîşê Erdoganî ê ser xeta faşîstî ê qirker rihet bî, la ageyrayîşê cey do qet rihet nêbo. Erdoganî bi destê xo qemçikê xo da yo destê înan û destê înan kerdo qirikê xo. Heta Erdoganî nêfetesnê qirikê Erdoganî vera nêdanê. Îradeyê Erdoganî destê înan de yo. Erdogan biwazo zî henî nişikeno sîyasetê xo bibedelno û reforman virazo.

Erdogan qabê têkberdişê kurdan şi xeta înan ser û înan dir werê ame la o bi xo têk şîyo. Henî nêşikeno qemçikê xo destê înan ra bivejo û xo înan ra bixelesno.

Kalikanê ma bîlasebeb nêvatê ‘Derdo ke merdim bîyaro serê xo dermanê cey çinî yo’.

Erdogan nêeşkeno reforman virazo

Mehmet Şahîn

Erdogan merdimêko pragmatîst o. Menfîetê xo û menfîetê îqtîdarî serê heme çî de gêno. Mîyanê îqtîdarê xo yê 18 serran de tena hesabêk Erdoganî bibî. O hesab hesabê ez do senî îqtîdar de bimana û ez do senî emrê îqtîdarîya xo derg bikera. Qabê ke îqtîdarê xo vinî nêkero çîyo ke nêkero çinî yo. Coka sîyasetê Erdoganî sîyasetêk bi fetil û fêtî yo. Heme hîle û sextekarî, dek û dolabî sîyasetê Erdoganî de estê. Çîyo ke ewro bikero û ewro vajo, eşkeno roja bîn seba heminan înkar bikero û tam tersê vatişanê xo yê ewroyî vajo û bikero. Ey het mawitiş çinî yo. Bêrûmetî de sînor nêşinasneno.

Mutabaqatê Dolmabahçeye yo tarîxî ke qedera civakê kurd û civakê tirk eşkayêne bibedilno kerd qurbanê menfîetanê îqtîdarê xo yê qickekî. Eke mutabaqatê Dolmabahçe red nêkerdêne û dest bi şer nêkerdêne do Tirkîya nêkewtêne eno halê xirbeyî. Eke Erdogan îradeyê xo teslîmê Dewlet Bahçelî û Ergenekonîyan nêkerdêne do nêbîyêne hêsirê destê înan. La çi heyfo ke Erdogan menfîetê civakan, heme kerdî qurbanê îqtîdarê xo û îradeyê xo zî teslîmê înan kerd.

Bêguman sîyasetê Erdoganî ê pragmatîst tenê fetl û fêtan ra pêk nîno. Erdogan şikeno heme dost û hevalanê xo yew bi yew bikero qurbanê îqtîdarê xo. 70 dost û hevalê ke 18 serî verê joy Erdoganî reyde bî nika înan ra tenê 1-2 kesî verê Erdoganî de mendê. Heme kerdî qurbanê îqtîdarê xo.

Belê, 18 serran de Erdoganî qabê pawitiş û dewamkerdişê îqtîdarê xo zaf bedelî dayî, zaf hevalê xo kerdî qurban, zaf fetl û fêtî çarnayî. La wina aseno ke redkerdişê Mutabaqatê Dolmabahçe û şero topyekun o ke 5 serrîyo vera şarê kurdî de dewam keno, îqtîdarê Erdoganî do birijno û ver bi çinîbîyayîşî bero. Îqtîdarê Erdoganî hetê sîyasî û hetê aborîye ra do bin ro. Erdogan vîneno ke têkşîyayîşê xoverdayîşê kurdan mimkun nîyo û bi berzkerdişê nîjadperestî henî nêşikeno emrê îqtîdarê xo derg bikero. Coka qabê dergkerdişê emrê îqtîdarê xo kewto mîyanê tay hewldayîşanê bînan. Qabê dewleta Ewropa hetkarîya ey bikera bi lavelav hewar keno înan rê. La vengê ey nêşino joyî. Herkesî çim xo û goşê xo girewtî. Nêwazenê Erdoganî bivînê û vengê ey se bikerê. Qedir û qimetê cey nêmendo. Jo bawerîya xo pê nêano û pêroyê berî heme yew bi yewe serê çimê ci yenê girewtiş.

Erdogan neçar mend edalet û demokrasî biyaro xo vîrî û raynê hewarê xo biresno Ewropa û vajo; “Ma ameyoxê xo Ewropa de vînenê. Ma do ageyrê serê xeta edalet û demokrasîye.  Qabê xurtkerdişê edalet û demokrasî ma do reforman virazî û girêdayeyê pergalê şima ê kapitalîstî bimanî. Ma do qabê pawitişê sermayeyê şima reforman virazî û qanûnê taybetan bivecî û goreyê menfîetanê şima têbigeyrî…” Peyra wezîrê edaletî ke bi vengêk berz paştî da hewarê Erdoganî û fina ke edalet û huqûq wextê ey de nêamo qetilkerdiş, qalê çinêbîyayîşê huqûq û edaletî kerd. Veng da mahkemayan û vat; “Verdê wa edalet bêro ca, wazena wa qiyamet biwirzo wê”. No hewarê Erdogan û wezîrê edaletî A.Gulî qickek hêviyêk tay derûdoran dir viraşt. La kerd xo vîrî ke îradeyê Erdoganî henî destê ey de nîyo.

Seke ma vat, Erdogan qabê berdewamê îqtîdarê xo şikeno nişkêra verê siyasetê xo 180 dereceyan bizivirno. La ewro Erdogan sey verê bi tena serê xo nîyo û nişikeno sey her rayan biasanî verê sîyasetê xo bibedelno.  Şirîkê cey MHP û Ergenekonî yê nîjadperst û faşîstî estê û Erdogan mehkûmê înan o. Bêwaştekê înan nêşikeno gamêk bierzo. Şirîkê Erdoganî nêşikenê fenê Erdoganî verê sîyasetê 180 dereceyan bizivirnê û destûr nêdanê Erdoganî ke eno rihet siyasetê xo bibedelno û xetê înan ê nîjadperest, faşîst û qirker ra dûrî bikewo.

Bado ke 11 û 14 aşme de Erdoganî hewar kerd û qalê reformanê heq, huqûq, edalet û demokrasî kerd û wezîrê Edaletî 13 aşme de paştî da hewarê ey, têdima tay çîyê ke waştekê înan qirikê înan de verdayî virazîyayî. Bi ey kiryaran heme kesî fam kerd ke nê welatî de û wextê şirîkatîya Erdogan û Bahçelî de pêkamîyayişê reformanê huqûq, edalet û demokrasîye mimkun nîyo. Tenê xeyal o.

Eynî rojan de polîso qatil, ey ke roja Newroze de Amed de Kemal Kurkuto ciwan qetil kerdbî, berat kerd. Qabê şaredarê Stenbolî Ekrem Îmamoglu ropersayîş dest pêkerd, derbarê zelzeleyê Îzmîrî de xebardayîşê şardarê Îzmîrî Tunc Soyerî qedexe kerd. Hemwelatîyê ke kuçe de îqtîdarê Erdoganî rexne kerd girot eşt heps, serekê çeteyê mafya ke bi efûyê înan ê taybet ame veredayîş serekê partîya muxalîf a herî gird bi awayêko bêexlaq tehdît kerd û gefî ro ci wend û bi ser de şirîkê Erdoganî Bahçelî ro serekê çeteyî wayir veciya û o pawit. Ya herî muhîm seke Erdoganî rê vajê heke reformî viraziyê hewceyo bi qasê serê derzenî menfîetê kurdan di ê reforman de çinî bo û do qirkerdişê înan berdewam bikero û 20 aşme de 24 tera parêzerî qerarê girewtişê 101 kurdan da.

Bi ser de Bahçelî hewldayîşê reformî sey hewldayîşê fitneyî pênase kerd û hevalbendê Erdoganî ê tewr kehen û qedîmî ra yew Bulent Arinç zî fitnekar îlan kerd.

Şirîkê Erdoganî Bahçelî û Ergenekonîyan bi nê kiryaranê xo ey ra vat, hedê xo bizane, qet qalê reforman meke, ma destûr nêdanê ti sîyasetê xo bibedelnê û peymano ke mîyanê ma û to de yo bixerepnê. Heke ti peymanê mîyanê ma bixerepnê û sîyasetê ma ê nîjadperest û qirkerî ra dûrî bikewê û ma do peynî ro îqtîdarê to biyarî. No peyamê înan Erdogan zaf tersna. Erdogan neçar mend di rayan ra yew qebûl bikero. Ya do fek îqtîdarê xo ra verado û ya zî do fek reforman ra verado.

Erdoganî 22ê aşme de, qalkerdişê kongreyê partîya xo de qerarê xo eşkera kerd. Sey her rayan îqtîdarê xo esas girewt û reforman ra fek vera da û rapey gam eşt. Şirîkanê xo ra ozrê xo waşt û spasîyê înan kerd û vat qisur meewnê, şima ez şaş fam kerda. Reformî falan çîyêk winasî çinî yo, eke bibo nê qabê muxalîfanê ma yê zerî yê, tena mi waşt qabê ameyîşê pereyan û xapênayîşê Ewropa qalê reforman bikerî. Û vat, qet meraq mekerê ez nêverdena kurdî nefes bigerê, ez têkşîyayîşê xo yê Kobanê xo vîrî nêkena. S. Demîrtaşî vera nêdana, ez Gezî xo vîrî nêkana û O.Kavalayî vera nêdana. Erdogan endêk tersabî ke qabê ke verê zerîyê Bahçelî bido û ey şad bikero bi ser de dost û hevalê xo ê herî qedîm Bulent Arinç zî kerd qurban. Her helda enî bes nêkerdî 25ê aşme de Erdoganî xeta înkarî esas girewt û vat pirsgirêka kurd çinî ya. Yanî vat kurdî çinî yê.

Asîyeno ke şîyayîşê Erdoganî ê ser xeta faşîstî ê qirker rihet bî, la ageyrayîşê cey do qet rihet nêbo. Erdoganî bi destê xo qemçikê xo da yo destê înan û destê înan kerdo qirikê xo. Heta Erdoganî nêfetesnê qirikê Erdoganî vera nêdanê. Îradeyê Erdoganî destê înan de yo. Erdogan biwazo zî henî nişikeno sîyasetê xo bibedelno û reforman virazo.

Erdogan qabê têkberdişê kurdan şi xeta înan ser û înan dir werê ame la o bi xo têk şîyo. Henî nêşikeno qemçikê xo destê înan ra bivejo û xo înan ra bixelesno.

Kalikanê ma bîlasebeb nêvatê ‘Derdo ke merdim bîyaro serê xo dermanê cey çinî yo’.