Pêncşem, December 9, 2021

Xoserîya cinîyan xoserîya komelî ya

Nê hewteyanê peyênan de operasyonî cinîyan ser o varayî. Cinîyî şefeqan de yan keyeyanê xo de yan zî kargehanê xo de ameyî tepîştiş. Nê cinîyî zanayêne yenî girewtiş. Girewtişê înan heqdarîyê înan ra ameyêne. Merdimî heqanê xo wina lez ferq nêkenî. Qijitîya xo ra heta piltîya xo, hewnê xo ra heta hayebîyayîşî xo ra ewnîyeno. Vernîya xo ra heta peynîya xo ewnîyeno. Bê zerrî û bi zorî çi kerd o wext zaneno ke çîye xirabî virazîyayo. Çiyo ke kes bê zerrî bikero o çî neheqtî ya. Merdimî yan neheqtî qebul bikerî yan zî semedê heqanê xo sere wedarnî. Sereyo ke reyek wedarîyayo çi rey hinî nêyeno war. Çimkî merdimêk ke vînenî ê vînayîşanê xo ra nêeşkenî bêrî war. Çimê ke dinya bivînî ê çimî vîndî nêbenî. Vinayîş tehmo tewr rind o.

Wexto ke merdiman komel pir ona, vera vera fikre înan ameyî meydan. Nê fikran înan rê ge weşîye ge nêweşîye û ge-ge zî herb ard. Her fikir xo ra pey fikrêko newe ano, o fikir zî mezelê fikre werenî keneno. Her fikir ra dima sîyeka derge esta. Ge-ge na sîye xo lez eşkere kerdêne, ge-ge zî nê eşkerayî ser o pîl bîyêne.

Cêko ke cinîyî ameyî dinya, zanenî ke tena nîyî, yew sîye cuya înan dima înan teqîp kena. Na sîye bê cinîyan nêseterîyena. Qijitî ra heta pîltî ha dima ya. Cinîyî na sîye her ca de vînenî. Teber de zî keyeyê xo de zî, heta hewnê xo de zî na sîye ha înan dima ya. La nêeşkenî vajî ke na sîya ma teqip kena. Wexto ke cinîyî fekê xo akenî a sîye fekê înan gêna. Waştîbi a sîye bimocnî na reye destê înan huşk beno. Na sîyê xo nêmocnena, bê cinîyan kesî aye nêvînenî.

Cinîyî gedeyîyê xo de destpêkerdişê kayan ra heta wendegehê na sîye vernîya înan gêna. Ge-ge qiriqa înan tepîşena înan bê nefes verdana, ge-ge zî linganê înan girê dana nêverdana wa rayîrî ra şîrî. Heta nika cinîyî vatêne qey her kesî na sîye vîneno. Înan vatêne qey ke hukmê na sîye hesa merdiman ser o yo. La nika zanenî ke na sîye tena cinîyan ra heta bermayîşê înan û huyayîşê înan ser hukmê xo arda. Na sîye nêverdaya ke cinîyî bibî xoser. Ters defînaya zerrîya înan. Giranîya xo daya serê milê cinîyan. Coka nêverdaya cinîyî barê xo bigîrî kiftanê xo û xo cinîyan rê kerda bar.

Na seserre ke no bare cuya xo dewam kerde. Ge-ge bê nefes mendî, ge-ge binê nê barî de mendî û nêeşkayî werzî ra. La hertim aqilê cinîyan de nê barî ra xelesnayîş estibî. Cinîyî no bar kiftanê xo ra girewt ard veraka xo û vereka xo ra zî ard war. Zereyê ey akerd, zereyê înan de kerraya sîyaye dîye. Fehm kerd ke heta nika bîlasebeb no bar girewtî milê xo ser. Çimkî havila kerraya sîyaye înan rê çin a. Fehm kerdî ke ameyî xapênayîş.

Zanayîşê cinîyan xapênayîş qebul nêkerd. Heta nika emrê înan ra çi berd kewt ey/aye dima. La çîyêko bîn esto, o zî zehmet o. Cinîyî senî a kerraye milê xo ra eştî war, a kerraye nika rayîrê înan qefilna. A kerraye nika her ca de, ca girewta nêverdena cinîyî linge bierzî. Rey-rey zî nê kerrayî pê yew destî înan ser o varenî.

Cinîyî her ca de heqê xo pawenî. Xo bi camêrdan ra pawenî, xo bi dewletan ra pawenî, xo bi patronan ra pawenî. Coka nê rojan de nê kerrayî hona varenî sereyê cinîyan.

Cinîyî dişmenê kesî nîyî la dişmenê cinîyan zaf estî. Ge-ge pî yo, bira yo, merde yo ge-ge zî patron û dewlet o.
Cinîyî senî sereyê xo kenî berz wazenî bikewî teber, wazenî cuya xo tena dewam bikerî, mêrdeyê înan, înan rê beno dişmen. Dişmentî tena bi vateyî nîyo. Dişmentî kuwayişî ra bigîrêne heta mirênayîş dewam kena. Sotberzkerdiş cinîyan rê heqaret û teda ano. Semedê xo cinîyî gerek çîyêk nêwazî. Gerek xo bikerî tabîyê mêrdeyan. Seba cinîyan di îhtîmalekî estî. Gerek hukmê camêrdan qebul bikerî. Eger hukm qebul nêkerd, şîddet û merdiş zî qederê înan beno.

La cinîyî di rewşe zî qebul nekenî. Rayîro hîrêyin wazenî. O zî xoserîya xo ya. Xoserîya înan tena semedê înan nîya. Xoserîya înan serewedartişê komelî ya. Eger cinîyî xoser nêbî komel zî aver nêşono. Xo bi xo bişinasnî ke, komel bivînî. Xo bi xo bimanî ke komel pîl bikerî.

Nê semedî ra cinîyî xoserîya xo ke vîndîbîyaye wazenî. Dest danî yewbînan. Destê înan germîya înan vila kena. Destê înan nêveradana destê cinîyanê bînan bikero war. Na hewe nêveradanî na sîye destê înan puç bikera.

Tirkîya de nika cinîyê kemalîstan ra bigîrêne cinîyê muhafazakar, sosyalîst û kurdan her ca de, vengê xo semedê xo kenî berz. Semedê heqê kiştişê cinîyan û semedê heqê cinîyan benî yew dest û benî yew kulme. Refleksê cinîyan bîyo serê îdeolojî, serê netewe û serewedartişê înan bîyo serê fikran. Dewlete no refleksî ra zaf tersena. Çimkî zanena ke no refleks verê yew zî nêeşkeno vindero.

Vîndîkerdişê cinîyan çin o la vîndîkerdişê dewlete esto. Cinîyî sereyê xo nêanî war, destê xo nêkenî xo ver, destanê xo girê nêdanî. Dewlete zî ney qebul nêkena, nêveradena destê cinîyî destê komelî bigîrê, nêveradana cinîyî bindestî ra bivejîyî. Nê semedî ra yan zilmê xo zêde kena, yan zî hona pê destê camêrdan cinîyan kena bindestê xo. Eger camêrd serkewte nêbo, o çax pê tacîz, kutiş û mirênayîşî wazena cinîyan esîr bigîra.

Gonîya cinîyan tena destê camêrdan ra nêsawîyaya. Na gonî sawîyaya destê dewlete zî. Camêrd kişeno dewlete pawena. Mutabakatê înan ser sucê înan zî badê, bi ef dewam keno. Dewlete wazena şertanê xo cinîyan ser o bida qebulkerdiş û wazena ke heqê cinîyan orte ra vîndî bikera.

Heqê cinîyan babeta bazarîye nêbenî. Heqê cinîyan girêdayîşê şertî nêbenî. Heqê cinîyan dest nêyenî piranayîş. Çimkî heqê cinîyan tabîî yê û neheqtî qebul nêkenî.

Xoserîya cinîyan xoserîya komelî ya

Nê hewteyanê peyênan de operasyonî cinîyan ser o varayî. Cinîyî şefeqan de yan keyeyanê xo de yan zî kargehanê xo de ameyî tepîştiş. Nê cinîyî zanayêne yenî girewtiş. Girewtişê înan heqdarîyê înan ra ameyêne. Merdimî heqanê xo wina lez ferq nêkenî. Qijitîya xo ra heta piltîya xo, hewnê xo ra heta hayebîyayîşî xo ra ewnîyeno. Vernîya xo ra heta peynîya xo ewnîyeno. Bê zerrî û bi zorî çi kerd o wext zaneno ke çîye xirabî virazîyayo. Çiyo ke kes bê zerrî bikero o çî neheqtî ya. Merdimî yan neheqtî qebul bikerî yan zî semedê heqanê xo sere wedarnî. Sereyo ke reyek wedarîyayo çi rey hinî nêyeno war. Çimkî merdimêk ke vînenî ê vînayîşanê xo ra nêeşkenî bêrî war. Çimê ke dinya bivînî ê çimî vîndî nêbenî. Vinayîş tehmo tewr rind o.

Wexto ke merdiman komel pir ona, vera vera fikre înan ameyî meydan. Nê fikran înan rê ge weşîye ge nêweşîye û ge-ge zî herb ard. Her fikir xo ra pey fikrêko newe ano, o fikir zî mezelê fikre werenî keneno. Her fikir ra dima sîyeka derge esta. Ge-ge na sîye xo lez eşkere kerdêne, ge-ge zî nê eşkerayî ser o pîl bîyêne.

Cêko ke cinîyî ameyî dinya, zanenî ke tena nîyî, yew sîye cuya înan dima înan teqîp kena. Na sîye bê cinîyan nêseterîyena. Qijitî ra heta pîltî ha dima ya. Cinîyî na sîye her ca de vînenî. Teber de zî keyeyê xo de zî, heta hewnê xo de zî na sîye ha înan dima ya. La nêeşkenî vajî ke na sîya ma teqip kena. Wexto ke cinîyî fekê xo akenî a sîye fekê înan gêna. Waştîbi a sîye bimocnî na reye destê înan huşk beno. Na sîyê xo nêmocnena, bê cinîyan kesî aye nêvînenî.

Cinîyî gedeyîyê xo de destpêkerdişê kayan ra heta wendegehê na sîye vernîya înan gêna. Ge-ge qiriqa înan tepîşena înan bê nefes verdana, ge-ge zî linganê înan girê dana nêverdana wa rayîrî ra şîrî. Heta nika cinîyî vatêne qey her kesî na sîye vîneno. Înan vatêne qey ke hukmê na sîye hesa merdiman ser o yo. La nika zanenî ke na sîye tena cinîyan ra heta bermayîşê înan û huyayîşê înan ser hukmê xo arda. Na sîye nêverdaya ke cinîyî bibî xoser. Ters defînaya zerrîya înan. Giranîya xo daya serê milê cinîyan. Coka nêverdaya cinîyî barê xo bigîrî kiftanê xo û xo cinîyan rê kerda bar.

Na seserre ke no bare cuya xo dewam kerde. Ge-ge bê nefes mendî, ge-ge binê nê barî de mendî û nêeşkayî werzî ra. La hertim aqilê cinîyan de nê barî ra xelesnayîş estibî. Cinîyî no bar kiftanê xo ra girewt ard veraka xo û vereka xo ra zî ard war. Zereyê ey akerd, zereyê înan de kerraya sîyaye dîye. Fehm kerd ke heta nika bîlasebeb no bar girewtî milê xo ser. Çimkî havila kerraya sîyaye înan rê çin a. Fehm kerdî ke ameyî xapênayîş.

Zanayîşê cinîyan xapênayîş qebul nêkerd. Heta nika emrê înan ra çi berd kewt ey/aye dima. La çîyêko bîn esto, o zî zehmet o. Cinîyî senî a kerraye milê xo ra eştî war, a kerraye nika rayîrê înan qefilna. A kerraye nika her ca de, ca girewta nêverdena cinîyî linge bierzî. Rey-rey zî nê kerrayî pê yew destî înan ser o varenî.

Cinîyî her ca de heqê xo pawenî. Xo bi camêrdan ra pawenî, xo bi dewletan ra pawenî, xo bi patronan ra pawenî. Coka nê rojan de nê kerrayî hona varenî sereyê cinîyan.

Cinîyî dişmenê kesî nîyî la dişmenê cinîyan zaf estî. Ge-ge pî yo, bira yo, merde yo ge-ge zî patron û dewlet o.
Cinîyî senî sereyê xo kenî berz wazenî bikewî teber, wazenî cuya xo tena dewam bikerî, mêrdeyê înan, înan rê beno dişmen. Dişmentî tena bi vateyî nîyo. Dişmentî kuwayişî ra bigîrêne heta mirênayîş dewam kena. Sotberzkerdiş cinîyan rê heqaret û teda ano. Semedê xo cinîyî gerek çîyêk nêwazî. Gerek xo bikerî tabîyê mêrdeyan. Seba cinîyan di îhtîmalekî estî. Gerek hukmê camêrdan qebul bikerî. Eger hukm qebul nêkerd, şîddet û merdiş zî qederê înan beno.

La cinîyî di rewşe zî qebul nekenî. Rayîro hîrêyin wazenî. O zî xoserîya xo ya. Xoserîya înan tena semedê înan nîya. Xoserîya înan serewedartişê komelî ya. Eger cinîyî xoser nêbî komel zî aver nêşono. Xo bi xo bişinasnî ke, komel bivînî. Xo bi xo bimanî ke komel pîl bikerî.

Nê semedî ra cinîyî xoserîya xo ke vîndîbîyaye wazenî. Dest danî yewbînan. Destê înan germîya înan vila kena. Destê înan nêveradana destê cinîyanê bînan bikero war. Na hewe nêveradanî na sîye destê înan puç bikera.

Tirkîya de nika cinîyê kemalîstan ra bigîrêne cinîyê muhafazakar, sosyalîst û kurdan her ca de, vengê xo semedê xo kenî berz. Semedê heqê kiştişê cinîyan û semedê heqê cinîyan benî yew dest û benî yew kulme. Refleksê cinîyan bîyo serê îdeolojî, serê netewe û serewedartişê înan bîyo serê fikran. Dewlete no refleksî ra zaf tersena. Çimkî zanena ke no refleks verê yew zî nêeşkeno vindero.

Vîndîkerdişê cinîyan çin o la vîndîkerdişê dewlete esto. Cinîyî sereyê xo nêanî war, destê xo nêkenî xo ver, destanê xo girê nêdanî. Dewlete zî ney qebul nêkena, nêveradena destê cinîyî destê komelî bigîrê, nêveradana cinîyî bindestî ra bivejîyî. Nê semedî ra yan zilmê xo zêde kena, yan zî hona pê destê camêrdan cinîyan kena bindestê xo. Eger camêrd serkewte nêbo, o çax pê tacîz, kutiş û mirênayîşî wazena cinîyan esîr bigîra.

Gonîya cinîyan tena destê camêrdan ra nêsawîyaya. Na gonî sawîyaya destê dewlete zî. Camêrd kişeno dewlete pawena. Mutabakatê înan ser sucê înan zî badê, bi ef dewam keno. Dewlete wazena şertanê xo cinîyan ser o bida qebulkerdiş û wazena ke heqê cinîyan orte ra vîndî bikera.

Heqê cinîyan babeta bazarîye nêbenî. Heqê cinîyan girêdayîşê şertî nêbenî. Heqê cinîyan dest nêyenî piranayîş. Çimkî heqê cinîyan tabîî yê û neheqtî qebul nêkenî.